Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

 

Η SMART BUILDINGS  ξεκίνησε με μελέτες και κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, στοχεύοντας πάντα στο μέλλον.

Έτσι λοιπόν πραγματοποιεί εγκαταστάσεις διαχρονικές, με ασφάλεια, άριστη ποιότητα και ιδιαίτερα λειτουργικές. Έχοντας ως γνώμονα το τετράπτυχο “ασφάλεια, ποιότητα, δημιουργικότητα, αισθητική” μελετάμε και κατασκευάζουμε κάθε χώρο. Απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελούν οι κατασκευές μας και οι ευχαριστημένοι πελάτες μας.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σκοπός μας είναι στα κτίρια που κατασκευάζουμε να υπάρχει συνεχής παροχή ζεστού νερού, χωρίς σπατάλη αλλά με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με χρήση ως επί το πλείστον προγραμματιζόμενων μονάδων λογικής.

Πετυχαίνουμε παροχή ζεστού νερού συνεχώς, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου με εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, (όταν αυτή μπορεί να αποδώσει) εκμετάλλευση του συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ). Και βέβαια ηλεκτρική ενέργεια όταν οι παραπάνω δεν αποδίδουν.

Συστήματα τέτοια είναι εγκαταστημένα πολλά χρόνια τώρα δίχως προβλήματα και με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Δ.Ε.Η.)

Η SMART BUILDINGS Κατράς Μηνάς παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σας ενημερώνει σχετικά με τη νέα Υ.Δ.Ε που απαιτείται από τη ΔΕΔΔΗΕ. σε περιπτώσεις όπως:

Νέα Σύνδεση για παροχή ρεύματος.
Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Τροποποίηση ή επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.50/503/168/19.4.2011, ο εγκαταστάτης πρέπει να υποβάλει την «ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Υ.Δ.Ε.)» με τα παρακάτω συνημμένα :

1. Μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης κατά CENELEC
2. Μονογραμμικά σχέδια Ηλεκτρικών Πινάκων κατά CENELEC
3. Έκθεση παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
4. Πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ

Κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που θα συντάξει το πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία σειρά από ελέγχους, με πιστοποιημένο όργανο, ώστε να αποφανθεί εάν η ηλεκτρική εγκατάσταση ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις του προτύπου ή του ΚΕΗΕ.

 

 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται της διαδικασίας επανελέγχου.
Οι επανέλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να πραγματοποιούνται :

Για κατοικίες, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια.
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους δίχως εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια.
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.
Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο.
Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
Μετά από μία φυσική καταστροφή που έχει επιδράσει στο κτίριο όπως σεισμός ή πλημμύρα ή μετά από σοβαρά ατυχήματα όπως πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Τα αποτελέσματα του επανελέγχου αναγράφονται στο πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Με τη διαδικασία των επανελέγχων (όταν πραγματοποιούνται σωστά), διαπιστώνονται τυχόν προβλήματα ή παραλήψεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση τα οποία πρέπει και να αποκατασταθούν άμεσα για την ασφαλή χρήση της εγκατάστασης.

Σκοπός της SMART BUILDINGS είναι η ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρώτα από όλα για αυτό και πραγματοποιούμε επανελέγχους από τον Οκτώβριο του 2008 μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο:
«Εκπαίδευση ελεγκτών – επιθεωρητών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το γερμανικό σύστημα ελέγχου.»