Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη Καλωδίωση

Με τον όρο Δομημένη Καλωδίωση εννοούμε την εγκατάσταση καλωδίωσης ενός δικτύου φωνής-δεδομένων που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα.

Η SMART BUILDINGS από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τις ασχολείται με την κατασκευή δικτύων και με την σύνδεση συσκευών δικτύου καθώς και με την οργάνωση rack και data room.

Επίσης από πολύ νωρίς εισήγαγε την δομημένη καλωδίωση και τα reck στα οικιακά έργα, με σκοπό τα έργα της να είναι διαχρονικά και ανοικτά στις γρήγορες εξελίξεις των εγκαταστάσεων.